เหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวเหรียญเดียวของ คุณแม่บุญเรือน ปี 2511

วันนี้ทาง พระเกจิ ขอนำเสนอ เหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวเหรียญเดียว ในคุณแม่บุญเรือน ซึ่งถึงแม้ว่าเป็นเหรียญตาย คือไม่ทันคุณแม่ ซึ่งจัดสร้างราวปี พ.ศ. 2511 แต่ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกและเป็นเหรียญหลักของสายนี้ เพราะมีการขออนุญาตจัดสร้างและได้รับอนุญาตตั้งแต่คุณแม่ยังดำรงขันธ์ เหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดอาวุธและจัดสร้างโดยหลวงปู่ใหญ่ เจ้าอาวาสสมัยนั้น  นักปฏิบัติธรรมหลายท่านบอกว่าเหรียญนี้มีญาณบารมีของคุณแม่สถิตอยู่

1. มีการขออนุญาตคุณแม่จัดสร้างเหรียญเป็นวาจาก่อนคุณแม่จะดับขันธ์ไปเมื่อปี พ.ศ. 2507

2. มีการขออนุญาตจัดสร้างด้วยจำนวนเหรียญที่แน่นอน (5,000 เหรียญ) ซึ่งคุณแม่ท่านก็อนุญาต ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาที่นำไปปั๊มที่โรงงานก่อนนำเข้าพิธีปลุกเสกที่วัด อาวุธฯ ปรากฏว่าเมื่อปั๊มถึงจำนวนที่ได้ขอคุณแม่ท่านไว้ ปรากฏว่าบล็อกแตกจนไม่สามารถปั๊มต่อได้

3. พิธีปลุกเสกนั้นจัดสร้างที่วัดอาวุธ โดยคณะศิษย์ได้อธิษฐานขอให้คุณแม่ท่านมาร่วมอธิษฐานสร้างด้วย

4. จำหน่ายที่วัดอาวุธแห่งเดียว ไม่ได้แบ่งบูชาตามศูนย์พระ ฯลฯ และไม่มีการทำเสริมออกมา ปัจจัยที่ได้นำมาบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่วัดอาวุธฯ

5. ประสบการณ์จากผู้ที่บูชาติดตัวและเล่าสืบทอดต่อกันมามากมาย

001

002

 

เท่าที่เคยเห็นมีทั้งหมด 4 เนื้อครับ
1.เนื้อทองแดงรมดำ
2. เนื่อทองแดงผิวไฟ
3.ทองแดงกะไหล่เงิน(กรรมการ)
4.ทองแดง
คนเก่าคนแก่ในพื้นที่บางท่านบอกว่ามีเนื้อ ทองแดงกะไหล่ทองด้วย

เหรียญนี้มีการสร้างและวัตถุประสงค์ ชัดเจน ราคาหลักพัน แต่พุทธคุณหลักล้านอีกเหรียญหนึ่ง เซียนใหญ่หลายคนซุ้มเก็บกันอยู่ครับ นับวันหากยากขึ้นทุกที และของเก๊ระดับฝีมือ ก็มีออกมากันแล้วครับ จะหาเช่าบูชาต้องระวังกันครับ หรือจะส่งมาให้พระเกจิดูก่อนก็ไม่ว่ากันครับ

 

 

ที่มา:

http://board.palungjit.org/f15/*%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5*-207240.html

http://board.palungjit.org/f15/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-96-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-363793-59.html