เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ ปี2468 เหรียญดี หายาก พุทธคุณสุดยอด

เหรียญดี หายาก น่าเก็บ สังฆราชแพเป็นพระธาน ว่ากันว่าหลวงพ่อกลั่นมาปลุกเสกด้วย เป็นพระปีลึกที่น่าเก็บครับ พระดีพิธีใหญ่ เจตนาการจัดสร้างดี ปั้มขอบกระบอกแบบเหรียญหลวงพ่อกลั่นขอเบ็ด สร้างในยุคเดียวกันเลย

ตามประวัติมีพระมหาเถราจารย์ผู้ทรงคุณ ร่วมปลุกเสกดังนี้
สังฆราชแพเป็นประธานพิธี
1. พระอุปัชฌาย์ ก๋ง วัดเขาสมอคอน
2. พระอุปัชฌาย์ กลั่น วัดพระญาติ
3. หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
4. หลวงปู่สาย วัดพยัคฆาราม
5. หลวงปู่กรัก วัดอัมภวัน
6. หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
7. พระครูโวทาสมณคุต(หลวงพ่อรุ่ง) วัดเชิงท่า
สำหรับการดำเนินการสร้างวัตถุมงคลรูปพระศรีอาริย์ วัดไลย์ มีการสร้างขึ้นมาหลากหลายรุ่น นับแต่ปี พ.ศ. 2460 ที่ได้สร้างเหรียญปั๊มพระศรีอาริย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในยุคที่หลวงพ่อสุ่น พุทฺธสโร เป็นเจ้าอาวาสวัด (พ.ศ.2432-2471) ต่อมาในยุคพระครูสุพุทธิสุนทร (เล็ก) เจ้าอาวาสวัดรูปต่อมา (พ.ศ.2472-2483) ก็ได้สร้าง เหรียญพระศรีอาริย์ เช่นกัน ครั้นเมื่อพระครูสุจิตธรรมธัช (สาย สุจิตฺโต) เป็นเจ้าอาวาสวัด (พ.ศ.2483-2521) ก็ดำเนินการสร้างเช่นเดียวกัน

สำหรับเหรียญพระศรีอาริย์ที่ปรากฎในรูปด้านบนเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2468 ลักษณะเหรียญเป็นใบเสมาคว่ำ ขอบกระบอก ข้างบนมีอักษรขอม อ่านว่า “พุท ธะ สัง มิ” ด้านหลัง มียันต์ 5 แถว 25 ตัวขมวด 4 มุมล่างสุดมีปี พ.ศ.2468 จัดสร้างไว้เพียงเนื้อเดียวคือทองแดง มีทั้งแบบกะไหล่ทองและไม่กะไหล่ ลักษณะการสร้างเหรียญเป็นการสร้างแบบโบราณคือ ใช้แผ่นโลหะที่หล่อและนำมารีบให้เรียบเสร็จแล้วนำมาว่าบนแท่นแม่พิมพ์แล้วใช้ฆ้อนทำการตอกประทับไปที่แม่พิมพ์จากนั้นจึงเลื่อยเป็นรูปเหรียญออกจากแผ่นเหล็ก

สำหรับเหรียญรุ่นนี้บล๊อคหลังมี 2 แบบ คือ แบบเลข ๘ ใหญ่ (เลข ๔ และ ๖ ไม่ไขว้กัน) และแบบ๘ เล็ก (เลข ๔ และ ๖ ไขว้กัน) คือเนื่องจากการตอกเหรียญด้วยฆ้อน แม่พิมพ์ด้านหน้าถูกวางไว้และนำโลหะมาวางซ้อนเสร็จแล้วจึงนำแม่พิมพ์ด้านหลังวางทับอีกครั้ง ครั้นพอทำการตอกฆ้อนลงแม่พิมพ์แต่ละครั้ง แม่พิมพ์ด้านหลังก็จะเป็นตัวที่ถูกฆ้อนแบบใกล้ชิดที่สุดจึงเป็นเหตุทำให้แม่พิมพ์ด้านหลังแตกชำรุดจนไม่สามารถนำมาตอกสร้างเหรียญได้อีก จึงเกิดบล๊อคแม่พิมพ์ด้านหลังที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทำการตอกเหรียญต่อ

อย่างไรก็ตามยังทีข้อถกเถียงกันบ้างก็ว่าเหรียญด้านหลังแบบ๘ ใหญ่ทันพิธีปลุกเสกใหญ่ ส่วนด้านหลัง๘ เล็ก ไม่ทันพิธีใหญ่ บ้างก็ถกเถียงกันว่า บล็อคหลังแบบ๘ ใหญ่ออกวัดไลย์ บล็อคหลังแบบ๘ เล็ก ทำใหม่ออกวัดอื่นเพราะวัดอื่นยืมไปตอกเหรียญแต่ด้านหลังชำรุดจึงสร้างบล๊อคหลังใหม่ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีใครมาชี้ชัดว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่เพื่อความสบายใจ เก็บเหรียญด้านหลังแบบ๘ ใหญ่ ดีกว่า

เหรียญพระศรีอาริย์ได้รับความเชื่อศรัทธาจากประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่ามีพุทธคุณ ครบถ้วนทุกด้าน

หากต้องการเหรียญดี น่าเก็บ ไว้ศึกษาธรรมชาติของเหรียญในยุดเดียวกับ เหรียญหลวงพ่อกลั่นซึ่งราคาหลายๆล้าน เหรียญพระศรีอาริย์ 2468นับเป็นเหรียญที่น่าเก็บอย่างยิ่งครับ