ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน สุดยอดพระพุทธคุณที่คนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จัก

วัดมักกะสัน เป็นชื่อเดิมของ “วัดดิสหงษาราม” ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. เมื่อประมาณพ.ศ.2484 เป็นช่วงมหาสงครามเอเชียบูรพา กำลังคุกรุ่น วัดดิสหงษารามจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลออกแจกจ่ายแก่ทหารที่เตรียมออกรบ ตามคำร้องขอร้องของทางราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารหาญ ตำรวจ และประชาชนที่อยู่ในระหว่างเกิดความวิตกกังวลถึงพิษภัยแห่งสงคราม